Sunday, January 9, 2011

Untuk renungan bersama

Ketika Kerja kita tidak diHargai
 saat itulah kita Belajar tentang
KETULUSAN
 Ketika Usaha kita diNilai tidak Penting
 saat itulah kita Belajar tentang
KeIKHLASAN
 Ketika Hati kita Terluka Sangat Dalam,
saat itulah kita Belajar tentang
MEMAAFKAN
Ketika kita Lelah ϑαπ kecewa
 saat itulah kita Belajar tentang
KESUNGGUHAN
 Ketika kita Merasa Sepi ϑαπ Sendiri
saat itulah kita belajar tentang
keTANGGUHAN
Ketika kita harus Membayar Biaya yang sebenarnya tidak perlu kita Tanggung
 saat itulah kita sedang belajar tentang
BERMURAH HATI
Tetaplah Sabar
Teruslah Semangat...!!
Selalulah tersenyum...!!
 Teruslah Belajar...!!
Karena kita sedang Menimba
 ILMU KeHIDUPAN....
 اَللّهُ
menaruh kita di-Tempat kita sekarang bukan kerana KebetuLan..!!
 Akan tetapi DIA Punya Maksud yang
 TERINDAH
 untuk Kita...!!

 
(Dikirim melalui YM oleh Alharits Arsyad Poetra pada 07/01/2011)